PYYDÄ APUA

Jos kaipaat apua vaikkapa haastavan elämäntilanteen selvittämiseen, jätä meille viesti sivun alaosasta löytyvän lomakkeen avulla.

Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki  – Mukana perheiden arjessa

Pelikasvatus

 

Pelikasvatus on nykyaikana osa vanhemmuutta. Pelaaminen ja muu digitaalisen median kulutus on noussut tärkeään asemaan lasten ja nuorten elämässä, mikä kasvattajankin tulee huomioida. Uusi ja jatkuvasti muuttuva kulttuuri tarjoaa välillä yllättäviäkin kasvatuspulmia, mutta myös paljon mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja hyviin kokemuksiin.

Pelikasvattajalle yksi tärkeimmistä asioista on muistaa pelaamisen arkisuus. Vaikka pelaaminen olisi itselle vieras ja huolestuttavakin ilmiö, kyseessä on hyvin tavallinen osa tämän päivän lapsuutta ja nuoruutta – vain 1,5 prosenttia suomalaisista 10–19-vuotiaista ei pelaa lainkaan. Pelaaminen on kasvatuksellinen asia siinä missä moni muukin, eikä sitä yleensä tarvitse ottaa kotona poikkeukselliseen käsittelyyn vaan yleensä se tapahtuu luonnostaa pelaamisen nivoutuessa muihin elämänaloihin. 

 

Iän mukaista opastusta

Kasvatettavan iästä riippuu, millaista kasvatusta suhteessa digitaaliseen pelaamiseen kotona toteutetaan.

Hyvä yleisohje on, että mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä enemmän pelikasvatuksessa keskitytään sisältöjen ja määrien säätelyyn ja pelejä pelataan yhdessä vanhemman kanssa.
 

Kasvettaessa kohti ensin murrosikää ja sitten aikuisuutta, painopiste siirtyy hiljalleen itsenäistymisen tukemiseen, ja pelaamisen ja muun elämän yhteensovittamiseen. Vaikka esimerkiksi alakoululaisen kanssa on tärkeää käydä läpi pelattujen pelien ikärajoja, murrosikäisen kohdalla sisältöjä tärkeämmäksi nousevat pelitottumukset ja esimerkiksi pelikäytös.

On hyvä kuitenkin muistaa, että jokainen lapsi ja nuori on yksilö, ja vaihtuvat olosuhteet ja elämäntilanteet edellyttävät eri asioiden painottamista kasvatuksessa. Vanhemman näkökulmasta pelaamiseen liittyy paljon kysymyksiä, koska pelit eivät välttämättä ole tuttuja omasta lapsuudesta. Lapset ja nuoret saattavat uppoutua peleihin hyvinkin intensiivisesti, mikä saattaa aiheuttaa huolta ja ärsytystäkin. Vanhempi voi nähdä pelit turhana puuhana, johon käytetty aika on pois jostain tärkeämmästä.

 

Vanhemman omat peliasenteet

Ensimmäinen, tärkeä askel pelikasvattajalle onkin omien pelaamiseen liittyvien asenteiden ja käsitysten tarkastelu. Kun oma näkökulma selkeytyy, myös kasvatusvalintoja on helpompi tehdä, ja mahdollisia puutteita tiedoissa täydentää.

Omia näkemyksiään voi tarkastella seuraavien kysymysten kautta:

  • Kuinka hyvin tunnen itse pelejä ja pelaamista?
  • Onko oma suhtautumiseni pelaamiseen lähtökohtaisesti myönteinen vai kielteinen?
  • Onko peleissä jotain minua huolestuttavaa?
  • Miten arvokasta pelaaminen on mielestäni verrattuna muihin kulttuurin muotoihin tai harrastuksiin?
     

Yhteistä ajanviettoa

Pelaaminen on monelle lapselle ja nuorelle tärkeä harrastus ja siinä tarvitaan vanhempien tukea ja apua. Yhteinen pelaaminen ja peleihin liittyvä tekeminen on paitsi hyvää yhteistä aikaa, myös auttaa vanhempaa tarkastelemaan oman lapsen peli- ja mediatottumuksia. Peleihin tutustuminen joko itse pelaamalla tai pelaamista seuraamalla ja kyselemällä, on pelikasvatuksen kannalta tärkeää. Pienemmät lapset kaipaavat vanhempia peliseuraksi, ja hieman vanhemmatkin kertovat mielellään saavutuksistaan ja esittelevät suorituksiaan.

Peleihin upotetaan usein paljon aikaa ja vaivaa, mikä on syytä huomioida vanhemmankin taholta. Hieno Minecraft -rakennelma voi olla tärkeä siinä missä Lego-rakennelmakin, ja tiukan League of Legends -ottelun voittaminen tai häviäminen yhtä voimakas kokemus kuin jalkapallo-ottelussa pärjääminen.

 

Tunne oma lapsesi

Oman lapsen pelitottumuksiin tutustuminen auttaa myös tunnistamaan mahdollisia haittoja tai lapsen tai nuoren huolia. Jos pelaaminen esimerkiksi yllättäen lisääntyy tai vähenee jyrkästi, voi taustalla olla muun elämän tekijöitä, kuten riitelyä kavereiden kanssa, stressiä tai muita murheita. Myöhään yöhön venyvä pelaaminen ei välttämättä kerro vain koukuttavasta pelistä. Pelikasvatuksessa onkin tärkeintä keskustella ja kuunnella. 

Vanhemman vastuulla on huolehtia lapsen tai nuoren arjen sujuvuudesta ja tämän hyvinvoinnista myös pelaamisen suhteen. Perheessä, jossa lapsi tai nuori pelaa, pelaamiselle on usein tarpeen laatia yhteisiä sääntöjä. Tyypillisimmin säännöt koskevat pelisisältöjä ja peliaikoja. Säännöt ovat aina omanlaisiaan perheestä riippuen, mutta mitä enemmän ne perustuvat yhteisymmärrykseen, sitä helpompi niitä on noudattaa.
 

Oleellista pelikasvatuksessa on huomioida lapsen ja nuoren päivän sisältöä kokonaisuutena. Vanhempien on hyvä huomioida, että pelit saattavat koukuttaa ja lapsi ei itse kykene hahmottamaan peleihin käyttämäänsä aikaa. Vanhemman tehtävänä on huolehtia, että lapsen ja nuoren elämässä jää tilaa myös muille tärkeille asioille, kuten ystävyyssuhteille, riittävälle unelle, leikille ja liikunnalle. 

 

Lähde: MLL

Pyydä apua

Tarvitsetko apua omaan tilanteeseesi? Vai kaipaatko apua perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen tilanteeseen liittyen?

Lähetä viesti, me autamme. Verkostostamme löytyy useita kokeneita palveluneuvojia, jotka osaavat vastata kysymyksiisi ja kertoa, mitä kautta apua olisi parhaiten saatavilla. Olemme sinuun yhteydessä viiden arkipäivän kuluessa.

Huomioithan, että tämä lomake ei ole tarkoitettu akuutin hätätilanteen hoitoon.
Hätätilanteissa ota suoraan yhteyttä hätäkeskukseen tai poliisiin soittamalla numeroon 112.
Lapsiperheiden palveluohjaukseen voit ottaa yhteyttä, kun jokin asia perheen, lapsen tai nuoren tilanteessa huolettaa.

 

Voit pyytää tällä lomakkeella henkilökohtaista yhteydenottoa lapsi- ja perhepalveluiden ammattilaiselta. Kirjoita lomakkeelle yleiskuvaus asiastasi. Älä kirjoita arkaluonteisia tai yksityiskohtaisia henkilötietoja (kuten henkilötunnus). Nimi ja puhelinnumero tarvitaan, jotta voimme vastata yhteydenottoosi. Säilytämme antamiasi tietoja vain sen aikaa, mikä on tarpeen asian hoitamiseksi/palvelun toteuttamiseksi. Sosiaalihuollon asiakkuuteen liittyvät tarpeelliset tiedot kirjataan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin

Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan
Vaaditaan